تایبە تمە ندی کومە لگای نیشتە جێبوون 

8تایبە تمە ندی کومە لگای نیشتە جێبوون 
1- کومە ڵگایە کی جیاواز : ئاووکارە با لێرە دا 24 کاتژمێرهە یە کە یە کێکن لە سەرچاوەکانی ژیان
2- ئاسایش وچاودێری : ئاسایش 24 کاتثرمێری و پارێزگاری لەخە لك وسامانە کانیان 
3- ئارامی نیشتە جێوون : لێرەدا زیاتر هە ستە بە دە روونێکی ئارام دەکەی 
4- خزمە تگوزاری : لە رووی خزمە تگوزاریە وە ئە مانەی لێیە مارکێت ، چیشتخانە، مەلەوانگە ، هۆلی وە رزشی ، ئارایشگا ، یاریگای مندالان و هتد .....
5- چێژ بینین لەتایبە تەندی
چۆنیەتی بنیاتنانی پرۆژەی نیشتە جێبوون جیاوازە لەگەل نیشتە جێبوونی پێشووتر بە تایبە ت لەلایەنی کوالێتی وجوانی 
6- شوێی وە ستانی ئۆتۆمبێل :
کۆمە لگای نیشتە جێبوونی نوێ بیری لە شوێنی وە ستانی ئۆتۆمبێل کردۆتە وە بە بێ ئە وە ی بێزاربی ویان هیچ کە سێك بێزا ربکە ی
7- گە یاندن وها توچۆی تێدا هە یە ولێ یە وە نزیکە بە ردەوام 
8- سروشت وئاووهەوای پاك
هەبوونی رووبەری تایبەت بە سە وزای کە وادە کات نیشتە جێبووانی هە ست بە جوانی سروشت وهە واپاکە کە ی بکە ن

 

معرض الصور